ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 BOB & TERRY ANDREWS ΚΑΙ CALE & AURA ANDREWS!!!    

WES – ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

    Συνεδριακό Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη με την Διακεκριμένη Πρεσβευτική Κορώνα Peter Cox!!!