Προτεινόμενο βιβλίο Nοεμβρίου

Αγαπητοί ΑΒΟ,

Σας ενημερώνουμε ότι

το προτεινόμενο βιβλίο για το μήνα Νοέμβριο είναι:

52 μαθήματα ηγεσίας

Mike Greene

Η αποτελεσματική ηγεσία είναι μια εσωτερική εργασία.

Αν εμείς δεν μπορούμε να οδηγήσουμε τον εαυτό μας, πώς μπορούμε να οδηγήσουμε άλλους;

Το βιβλίο «52 μαθήματα ηγεσίας», μέσα από σύντομες και απλές ιστορίες,

έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εμβαθύνετε στην προσωπική ανάπτυξη ηγεσίας.

Πηγή έμπνευσης και πληροφοριών με απλά διδάγματα που φέρνουν την επιτυχία

στην προσωπική και επαγγελματική σας ζωή στο ταξίδι σας προς την ηγεσία!